1987 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,31
Toplam Sandık Sayısı :
1375
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
362432
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
349062
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
341722
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
683
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
141,597
%41
3 - LİSTE
% 27
94,419
%27
2 - LİSTE
% 19
66,588
%19
0
% 5
20,195
%5
0
% 2
9,821
%2
0
% 1
5,459
%1
0
% 1
3,418
%1
0
% 0
225
%0
0


1987 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
4,565
%32
% 37
2,543
%37
% 40
102,309
%40
% 47
9,053
%47
% 48
3,620
%48
% 42
5,966
%42
% 47
13,287
%47

1987 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri