1987 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,96
Toplam Sandık Sayısı :
1727
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
367671
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
338096
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
330364
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
661
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
135,219
%40
6 - LİSTE
% 26
86,132
%26
1 - LİSTE
% 9
32,367
%9
0
% 9
31,384
%9
0
% 7
25,112
%7
0
% 4
15,581
%4
0
% 1
4,569
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
6,799
%39
% 46
4,333
%46
% 32
6,718
%32
% 42
7,223
%42
% 48
9,746
%48
% 66
10,085
%66
% 41
52,276
%41
% 32
3,220
%32
% 34
6,136
%34
% 39
3,361
%39
% 38
8,297
%38
% 32
5,199
%32
% 38
4,365
%38
% 44
9,419
%44

1987 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri