1987 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 88,67
Toplam Sandık Sayısı :
812
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
132217
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
117243
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
115721
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
231
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
45,817
%39
2 - LİSTE
% 33
38,882
%33
1 - LİSTE
% 9
11,127
%9
0
% 8
9,994
%8
0
% 4
4,734
%4
0
% 4
4,664
%4
0
% 0
503
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
4,175
%41
% 51
2,487
%51
% 45
3,186
%45
% 66
3,055
%66
% 36
24,327
%36
% 51
4,852
%51
% 40
5,033
%40

1987 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri