1987 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,18
Toplam Sandık Sayısı :
1029
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
222796
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
207609
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
201188
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
402
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
62,670
%31
3 - LİSTE
% 23
47,434
%23
2 - LİSTE
% 18
38,026
%18
0
% 17
35,427
%17
0
% 3
7,458
%3
0
% 3
7,264
%3
0
% 1
2,909
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
1,121
%43
% 35
3,602
%35
% 29
4,100
%29
% 35
2,088
%35
% 28
4,841
%28
% 33
36,550
%33
% 38
12,578
%38
% 31
2,392
%31

1987 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri