1987 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,65
Toplam Sandık Sayısı :
819
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
230128
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
222430
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
218640
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
437
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
63,429
%29
2 - LİSTE
% 26
57,053
%26
2 - LİSTE
% 21
46,660
%21
0
% 20
43,857
%20
0
% 2
4,662
%2
0
% 0
1,911
%0
0
% 0
970
%0
0
% 0
98
%0
0


1987 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
2,888
%39
% 27
4,414
%27
% 29
5,813
%29
% 34
13,398
%34
% 28
1,944
%28
% 36
5,552
%36
% 33
22,216
%33
% 31
15,146
%31

1987 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri