1987 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,05
Toplam Sandık Sayısı :
1429
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
342646
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
311979
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
297996
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
597
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
76,074
%25
4 - LİSTE
% 24
72,925
%24
0
% 22
68,333
%22
3 - LİSTE
% 13
39,597
%13
1 - LİSTE
% 9
27,898
%9
0
% 3
9,185
%3
0
% 0
2,028
%0
0
% 0
1,956
%0
0


1987 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
5,583
%24
% 29
4,117
%29
% 45
5,596
%45
% 30
1,979
%30
% 29
3,270
%29
% 29
8,257
%29
% 37
3,153
%37
% 46
2,803
%46
% 29
4,670
%29
% 43
5,187
%43
% 32
44,733
%32
% 31
7,349
%31

1987 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri