1987 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,90
Toplam Sandık Sayısı :
1312
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
381046
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
365436
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
355635
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
711
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
125,017
%35
3 - LİSTE
% 26
95,114
%26
2 - LİSTE
% 24
85,715
%24
1 - LİSTE
% 8
29,497
%8
0
% 2
10,192
%2
0
% 2
7,121
%2
0
% 0
2,979
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
13,413
%32
% 34
5,056
%34
% 34
11,072
%34
% 37
4,742
%37
% 37
4,546
%37
% 33
10,775
%33
% 35
3,243
%35
% 36
5,114
%36
% 38
51,680
%38
% 39
7,739
%39
% 35
11,226
%35

1987 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri