1987 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,77
Toplam Sandık Sayısı :
1326
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
305307
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
292392
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
284164
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
568
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
110,838
%39
4 - LİSTE
% 24
68,538
%24
2 - LİSTE
% 15
42,773
%15
0
% 7
20,813
%7
0
% 6
19,346
%6
0
% 6
18,284
%6
0
% 1
3,374
%1
0
% 0
198
%0
0


1987 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
9,174
%34
% 49
7,698
%49
% 49
16,980
%49
% 35
5,257
%35
% 40
6,792
%40
% 38
36,062
%38
% 44
2,600
%44
% 32
11,084
%32
% 38
16,067
%38

1987 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri