1987 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,70
Toplam Sandık Sayısı :
659
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
127197
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
120459
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
116017
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
232
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
51,052
%44
3 - LİSTE
% 23
26,943
%23
0
% 10
11,855
%10
0
% 8
9,395
%8
0
% 6
7,917
%6
0
% 5
6,444
%5
0
% 1
1,513
%1
0
% 0
898
%0
0


1987 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
3,523
%37
% 53
2,718
%53
% 33
3,839
%33
% 43
4,730
%43
% 42
4,519
%42
% 43
17,629
%43
% 52
4,052
%52
% 32
1,375
%32
% 51
3,280
%51
% 61
5,953
%61

1987 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri