1987 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,49
Toplam Sandık Sayısı :
1067
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
262934
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
253715
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
250365
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
501
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
101,454
%40
4 - LİSTE
% 24
62,043
%24
0
% 22
56,348
%22
0
% 7
19,207
%7
0
% 2
6,715
%2
0
% 1
2,957
%1
0
% 0
1,641
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
8,164
%44
% 33
7,324
%33
% 44
20,679
%44
% 45
510
%45
% 42
12,833
%42
% 32
2,020
%32
% 35
7,092
%35
% 41
8,584
%41
% 35
938
%35
% 45
7,172
%45
% 38
15,719
%38
% 38
10,150
%38

1987 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri