1987 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,65
Toplam Sandık Sayısı :
2940
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
829040
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
792940
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
768489
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1537
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
282,998
%36
7 - LİSTE
% 26
200,149
%26
3 - LİSTE
% 19
148,504
%19
1 - LİSTE
% 8
68,223
%8
0
% 6
48,396
%6
0
% 1
13,044
%1
0
% 0
5,642
%0
0
% 0
1,533
%0
0


1987 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
13,128
%37
% 34
20,741
%34
% 33
7,923
%33
% 36
14,423
%36
% 36
4,458
%36
% 38
165,444
%38
% 33
6,467
%33
% 36
20,902
%36
% 36
11,411
%36
% 33
8,830
%33
% 35
10,554
%35

1987 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri