1987 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,86
Toplam Sandık Sayısı :
561
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
143409
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
138900
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
135718
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
271
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
56,083
%41
3 - LİSTE
% 25
34,373
%25
0
% 18
25,230
%18
0
% 7
9,970
%7
0
% 3
4,823
%3
0
% 2
3,794
%2
0
% 1
1,445
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
2,758
%45
% 39
10,371
%39
% 53
12,119
%53
% 42
22,308
%42
% 42
5,243
%42
% 33
5,216
%33

1987 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri