1987 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,68
Toplam Sandık Sayısı :
1192
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
287995
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
275567
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
270972
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
542
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
127,895
%47
4 - LİSTE
% 20
54,450
%20
1 - LİSTE
% 14
39,133
%14
0
% 8
22,426
%8
0
% 7
20,423
%7
0
% 1
4,685
%1
0
% 0
1,960
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
8,200
%45
% 41
42,619
%41
% 58
19,832
%58
% 53
6,795
%53
% 43
1,773
%43
% 43
4,250
%43
% 50
27,513
%50
% 55
9,188
%55
% 54
3,623
%54
% 38
3,855
%38

1987 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri