1987 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,91
Toplam Sandık Sayısı :
468
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
90096
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
84610
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
81822
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
164
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
35,822
%43
3 - LİSTE
% 21
17,285
%21
0
% 15
12,811
%15
0
% 13
10,795
%13
0
% 3
3,145
%3
0
% 1
1,312
%1
0
% 0
652
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
3,361
%42
% 44
4,168
%44
% 68
7,113
%68
% 45
11,799
%45
% 50
4,422
%50
% 32
6,289
%32

1987 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri