1987 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,66
Toplam Sandık Sayısı :
507
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
85564
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80137
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
76778
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
154
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
22,753
%29
1 - LİSTE
% 28
21,835
%28
1 - LİSTE
% 22
17,020
%22
0
% 15
11,625
%15
1 - LİSTE
% 2
1,751
%2
0
% 1
837
%1
0
% 0
507
%0
0
% 0
450
%0
0


1987 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
5,887
%43
% 39
3,841
%39
% 42
6,517
%42
% 40
11,747
%40
% 45
3,993
%45

1987 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri