1987 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,87
Toplam Sandık Sayısı :
426
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
96550
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
93527
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
91877
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
184
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
37,294
%40
1 - LİSTE
% 26
24,733
%26
1 - LİSTE
% 20
18,678
%20
0
% 6
5,792
%6
0
% 3
3,218
%3
0
% 1
1,259
%1
0
% 0
903
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
8,379
%36
% 42
5,819
%42
% 38
8,347
%38
% 35
3,498
%35
% 47
4,557
%46
% 46
6,608
%46

1987 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri