1987 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,73
Toplam Sandık Sayısı :
2137
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
583172
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
558287
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
548552
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1097
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
206,937
%37
6 - LİSTE
% 23
130,903
%23
1 - LİSTE
% 22
125,953
%22
1 - LİSTE
% 8
44,799
%8
0
% 4
26,301
%4
0
% 1
9,893
%1
0
% 0
3,766
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
10,950
%44
% 41
6,308
%41
% 38
21,645
%38
% 32
9,944
%32
% 34
8,369
%34
% 35
10,413
%35
% 39
12,372
%39
% 44
8,449
%44
% 43
17,229
%43
% 32
5,031
%32
% 31
7,191
%31
% 41
7,671
%41
% 40
7,215
%40
% 41
53,921
%41
% 32
4,205
%32
% 29
9,069
%29
% 38
9,981
%38

1987 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri