1987 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,90
Toplam Sandık Sayısı :
1595
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
433719
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
415944
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
406469
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
813
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
167,246
%41
6 - LİSTE
% 25
102,602
%25
1 - LİSTE
% 21
87,012
%21
0
% 6
27,674
%6
0
% 3
12,508
%3
0
% 1
6,620
%1
0
% 0
2,723
%0
0
% 0
84
%0
0


1987 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
9,864
%46
% 34
14,439
%34
% 31
6,925
%31
% 38
4,781
%38
% 43
7,724
%43
% 43
7,660
%43
% 44
9,834
%44
% 43
49,327
%43
% 39
24,560
%39
% 41
22,586
%41
% 39
4,882
%39
% 49
4,504
%49

1987 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri