1987 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,61
Toplam Sandık Sayısı :
528
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
123971
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
113573
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
111508
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
223
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
34,396
%30
1 - LİSTE
% 28
32,249
%28
1 - LİSTE
% 28
31,517
%28
1 - LİSTE
% 6
6,763
%6
0
% 3
4,171
%3
0
% 1
1,467
%1
0
% 0
945
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
5,164
%48
% 34
3,548
%34
% 31
6,509
%31
% 50
7,296
%50
% 32
5,193
%32
% 36
7,327
%36
% 42
8,138
%42

1987 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri