1987 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,97
Toplam Sandık Sayısı :
1840
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
506512
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
475987
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
465482
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
931
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
151,273
%32
3 - LİSTE
% 32
151,180
%32
4 - LİSTE
% 24
115,928
%24
1 - LİSTE
% 4
19,295
%4
0
% 3
14,518
%3
0
% 2
9,754
%2
0
% 0
3,391
%0
0
% 0
143
%0
0


1987 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
3,391
%32
% 41
18,235
%41
% 34
8,175
%34
% 34
5,505
%34
% 40
7,471
%40
% 41
4,030
%41
% 40
11,827
%40
% 37
10,058
%37
% 43
8,492
%43
% 34
14,249
%34
% 32
60,872
%32
% 60
22,340
%60

1987 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri