1987 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,52
Toplam Sandık Sayısı :
6106
Milletvekili Sayısı:
26
Toplam Seçmen Sayısı :
1831349
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1676032
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1644545
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3290
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
651,916
%39
16 - LİSTE
% 29
486,432
%29
10 - LİSTE
% 14
237,886
%14
0
% 6
100,371
%6
0
% 5
82,625
%5
0
% 4
69,578
%4
0
% 0
14,925
%0
0
% 0
812
%0
0


1987 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
84,823
%43
% 48
4,476
%48
% 37
8,139
%37
% 54
12,807
%54
% 50
3,895
%50
% 42
152,898
%42
% 48
14,112
%48
% 48
5,554
%48
% 31
5,207
%31
% 39
6,742
%39
% 53
3,983
%53
% 37
9,946
%37
% 45
6,070
%45
% 40
96,762
%40
% 33
6,140
%33
% 39
37,041
%39
% 52
9,682
%52
% 39
75,032
%39
% 35
7,793
%35
% 39
19,267
%39
% 40
14,059
%40
% 44
15,925
%44
% 33
2,638
%33
% 41
79,302
%41

1987 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri