1987 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,51
Toplam Sandık Sayısı :
755
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
188337
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
179890
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
176215
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
352
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
58,507
%33
2 - LİSTE
% 28
50,045
%28
2 - LİSTE
% 21
37,129
%21
0
% 6
12,252
%6
0
% 5
9,282
%5
0
% 4
7,356
%4
0
% 0
1,644
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
3,583
%35
% 45
11,051
%45
% 32
19,327
%32
% 38
13,363
%38
% 35
8,198
%35
% 26
6,571
%26

1987 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri