1987 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 89,09
Toplam Sandık Sayısı :
745
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
147713
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
131596
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
127668
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
255
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
46,803
%36
4 - LİSTE
% 17
21,968
%17
0
% 15
19,486
%15
0
% 14
17,955
%14
0
% 13
17,369
%13
0
% 2
2,677
%2
0
% 1
1,410
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
4,022
%36
% 33
7,783
%33
% 44
5,870
%44
% 44
3,029
%44
% 34
10,902
%34
% 35
8,414
%35
% 48
3,664
%48
% 43
4,756
%43

1987 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri