1987 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,59
Toplam Sandık Sayısı :
1253
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
326113
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
314998
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
306664
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
613
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
114,818
%37
4 - LİSTE
% 25
77,516
%25
2 - LİSTE
% 16
49,414
%16
0
% 7
23,768
%7
0
% 6
20,000
%6
0
% 3
12,012
%3
0
% 2
9,136
%2
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
7,845
%38
% 33
5,749
%33
% 39
7,076
%39
% 26
7,530
%26
% 35
10,349
%35
% 29
4,123
%29
% 46
38,933
%46
% 34
13,348
%34
% 36
7,913
%36
% 34
7,392
%34
% 42
5,004
%42

1987 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri