1987 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,31
Toplam Sandık Sayısı :
734
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
174173
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
162526
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
157423
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
315
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
51,771
%32
4 - LİSTE
% 24
38,317
%24
0
% 23
36,362
%23
0
% 11
17,965
%11
0
% 4
7,202
%4
0
% 2
3,510
%2
0
% 1
1,904
%1
0
% 0
392
%0
0


1987 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
10,269
%33
% 42
3,041
%42
% 35
3,160
%35
% 37
6,708
%37
% 42
13,672
%42
% 30
16,941
%30
% 50
2,114
%50

1987 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri