1987 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,84
Toplam Sandık Sayısı :
2753
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
856972
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
795618
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
781221
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1563
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
264,776
%33
7 - LİSTE
% 26
210,436
%26
4 - LİSTE
% 19
149,868
%19
3 - LİSTE
% 9
78,049
%9
0
% 5
43,055
%5
0
% 3
29,797
%3
0
% 0
5,240
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
3,202
%37
% 34
23,756
%34
% 27
6,511
%27
% 38
4,321
%38
% 40
20,650
%40
% 39
10,692
%39
% 38
5,037
%38
% 32
20,229
%32
% 31
21,132
%31
% 41
3,547
%41
% 36
3,487
%36
% 35
96,451
%35
% 32
3,873
%32
% 44
4,825
%44
% 30
41,607
%30

1987 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri