1983 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,17
Toplam Sandık Sayısı :
1748
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
440682
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
419414
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
397133
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
154,296
%38
4 - LİSTE
% 36
146,567
%36
3 - LİSTE
% 24
96,270
%24
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
21,627
%36
% 47
18,900
%46
% 33
12,993
%33
% 38
3,175
%38
% 44
29,580
%44
% 56
30,557
%56
% 35
1,591
%35
% 47
43,533
%47
% 55
10,850
%55
% 43
7,346
%43

1983 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri