1983 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,95
Toplam Sandık Sayısı :
927
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
188791
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
173598
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
167142
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
89,279
%53
3 - LİSTE
% 23
39,839
%23
1 - LİSTE
% 22
38,024
%22
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 65
13,431
%65
% 43
8,770
%43
% 38
4,285
%38
% 53
11,244
%53
% 58
17,699
%58
% 54
7,683
%54
% 46
5,224
%46
% 59
13,881
%59
% 44
7,062
%44

1983 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri