1983 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,72
Toplam Sandık Sayısı :
513
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
121434
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
116233
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110146
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
45,451
%41
2 - LİSTE
% 35
38,774
%35
1 - LİSTE
% 23
25,921
%23
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
7,012
%39
% 41
6,890
%41
% 41
3,329
%41
% 47
24,262
%47
% 42
3,509
%42
% 42
3,519
%42

1983 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri