1983 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,48
Toplam Sandık Sayısı :
477
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
55135
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
49884
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
47540
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 63
30,216
%63
2 - LİSTE
% 20
9,580
%20
0
% 16
7,744
%16
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
2,525
%50
% 74
3,662
%74
% 71
5,551
%71
% 69
5,994
%69
% 47
1,493
%47
% 80
4,615
%80
% 46
3,459
%46
% 82
3,958
%82

1983 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri