1983 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,44
Toplam Sandık Sayısı :
1226
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
288081
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
257649
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
244521
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
122,258
%49
3 - LİSTE
% 26
64,838
%26
2 - LİSTE
% 20
49,988
%20
1 - LİSTE
% 3
7,437
%3
0


1983 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
19,776
%51
% 42
6,177
%42
% 59
6,293
%59
% 57
6,064
%57
% 39
5,548
%39
% 55
38,333
%55
% 48
10,945
%48
% 38
6,033
%38
% 35
2,673
%35
% 49
15,355
%49
% 48
5,061
%48

1983 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri