1983 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 92,55
Toplam Sandık Sayısı :
1171
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
266048
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
246240
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
237196
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
114,527
%48
4 - LİSTE
% 32
77,763
%32
2 - LİSTE
% 15
36,930
%15
0
% 3
7,976
%3
0


1983 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
5,077
%49
% 51
6,920
%51
% 48
16,754
%48
% 56
29,202
%56
% 50
16,129
%50
% 41
7,993
%41
% 47
19,709
%47
% 43
14,914
%43

1983 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri