1983 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,68
Toplam Sandık Sayısı :
692
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
184040
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176090
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
170017
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
67,186
%39
2 - LİSTE
% 37
63,328
%37
2 - LİSTE
% 23
39,503
%23
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
5,670
%50
% 48
16,536
%48
% 40
8,297
%40
% 37
10,818
%37
% 52
21,405
%52
% 36
3,722
%36
% 39
5,330
%39
% 39
4,571
%39

1983 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri