1983 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,18
Toplam Sandık Sayısı :
1811
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
284237
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
256316
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
245356
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
113,846
%46
3 - LİSTE
% 35
86,562
%35
3 - LİSTE
% 18
44,948
%18
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 70
11,420
%70
% 46
6,134
%46
% 40
4,431
%40
% 50
6,284
%50
% 63
5,435
%63
% 43
7,529
%43
% 52
4,421
%52
% 55
46,526
%55
% 42
8,228
%42
% 67
12,181
%67
% 46
10,241
%46
% 44
6,406
%44

1983 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri