1983 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 92,50
Toplam Sandık Sayısı :
638
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
120812
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
111746
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
106294
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
47,586
%44
2 - LİSTE
% 34
36,664
%34
1 - LİSTE
% 20
22,044
%20
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
7,524
%45
% 43
10,194
%43
% 38
4,371
%38
% 53
4,910
%53
% 48
9,856
%48
% 58
10,838
%58
% 41
2,804
%41

1983 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri