1983 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,36
Toplam Sandık Sayısı :
753
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
130137
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
116295
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
108526
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
39,387
%36
2 - LİSTE
% 34
37,151
%34
1 - LİSTE
% 29
31,988
%29
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
7,727
%35
% 44
2,669
%44
% 44
2,665
%44
% 42
5,337
%42
% 34
4,121
%34
% 44
5,055
%44
% 39
6,792
%39
% 42
2,042
%42
% 70
3,702
%70
% 38
2,524
%38
% 44
2,241
%44

1983 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri