1983 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 92,43
Toplam Sandık Sayısı :
1728
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
438576
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
405364
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
389863
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
180,446
%46
6 - LİSTE
% 28
110,605
%28
2 - LİSTE
% 23
90,816
%23
0
% 2
7,996
%2
0


1983 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
7,198
%35
% 46
27,912
%46
% 44
26,081
%44
% 38
9,289
%38
% 43
8,045
%43
% 49
5,519
%49
% 53
69,439
%53
% 47
17,154
%47
% 42
13,474
%42

1983 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri