1983 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,84
Toplam Sandık Sayısı :
1144
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
265691
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
249337
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
239171
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
118,301
%49
3 - LİSTE
% 27
66,256
%27
1 - LİSTE
% 22
54,614
%22
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
13,695
%49
% 54
15,718
%54
% 44
9,666
%44
% 52
13,670
%52
% 36
3,444
%36
% 49
58,242
%49
% 49
3,989
%49

1983 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri