1983 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,03
Toplam Sandık Sayısı :
651
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
142406
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125364
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118980
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
47,642
%40
2 - LİSTE
% 31
37,359
%31
2 - LİSTE
% 19
22,641
%19
0
% 9
11,338
%9
0


1983 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
4,167
%38
% 37
1,152
%37
% 58
10,608
%58
% 38
2,637
%38
% 41
1,975
%41
% 38
2,667
%38
% 38
19,965
%38
% 37
6,124
%37

1983 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri