1983 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,20
Toplam Sandık Sayısı :
1218
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
288485
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
263093
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
252464
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
113,981
%45
3 - LİSTE
% 34
87,186
%34
2 - LİSTE
% 20
51,297
%20
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
6,535
%41
% 43
5,589
%43
% 41
17,091
%41
% 50
9,386
%50
% 45
4,351
%45
% 46
5,639
%46
% 46
25,019
%46
% 41
3,546
%41
% 60
11,206
%60
% 50
7,444
%50
% 47
22,204
%47

1983 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri