1983 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,52
Toplam Sandık Sayısı :
784
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
190955
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
174756
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
163801
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
72,477
%44
3 - LİSTE
% 28
46,880
%28
1 - LİSTE
% 27
44,444
%27
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
30,408
%51
% 45
11,253
%45
% 46
3,118
%46
% 39
19,455
%39
% 42
5,238
%42
% 38
4,406
%38

1983 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri