1983 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,99
Toplam Sandık Sayısı :
426
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
108362
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
99686
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92775
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
46,329
%49
3 - LİSTE
% 31
28,993
%31
0
% 18
17,453
%18
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
5,700
%45
% 43
2,460
%43
% 47
5,088
%47
% 52
4,177
%52
% 42
4,124
%42
% 62
19,904
%62
% 50
7,076
%50

1983 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri