1983 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,23
Toplam Sandık Sayısı :
459
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
83394
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
73579
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
69012
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
31,627
%45
2 - LİSTE
% 35
24,390
%35
1 - LİSTE
% 18
12,995
%18
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
7,875
%58
% 40
3,946
%40
% 60
21,270
%60
% 50
5,248
%50

1983 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri