1983 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 96,43
Toplam Sandık Sayısı :
862
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
227453
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
219341
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
210588
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
78,839
%37
2 - LİSTE
% 31
66,819
%31
1 - LİSTE
% 29
61,723
%29
1 - LİSTE
% 1
3,207
%1
0


1983 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
7,936
%45
% 43
1,765
%43
% 53
24,468
%53
% 40
11,169
%40
% 42
4,051
%42
% 35
11,114
%35
% 36
15,625
%36
% 36
3,450
%36
% 38
8,603
%38

1983 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri