1983 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 96,39
Toplam Sandık Sayısı :
1921
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
483991
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
466542
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
445362
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
191,276
%42
5 - LİSTE
% 30
135,386
%30
2 - LİSTE
% 26
118,700
%26
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
21,987
%42
% 37
26,178
%37
% 38
5,736
%37
% 35
10,189
%35
% 41
4,582
%41
% 38
10,763
%38
% 46
34,791
%46
% 43
15,209
%43
% 64
15,993
%64
% 49
11,026
%49
% 50
23,172
%50
% 56
10,570
%56
% 45
8,719
%45

1983 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri