1983 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,55
Toplam Sandık Sayısı :
1054
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
223776
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
200386
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
191773
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
102,936
%53
4 - LİSTE
% 32
62,724
%32
2 - LİSTE
% 9
18,261
%9
0
% 4
7,852
%4
0


1983 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 52
8,509
%52
% 52
3,976
%52
% 61
3,838
%61
% 69
11,151
%69
% 50
7,410
%50
% 51
6,890
%51
% 61
58,970
%61
% 37
4,804
%37
% 39
3,345
%39

1983 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri