1983 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,73
Toplam Sandık Sayısı :
1061
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
247430
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
236863
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
225518
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
129,445
%57
4 - LİSTE
% 22
51,746
%22
1 - LİSTE
% 17
39,350
%17
0
% 2
4,977
%2
0


1983 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
6,154
%48
% 45
4,371
%45
% 66
16,017
%66
% 51
15,320
%51
% 61
46,011
%61
% 56
20,595
%56
% 54
20,977
%54

1983 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri