1983 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,23
Toplam Sandık Sayısı :
2672
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
648304
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
604385
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
573967
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
324,705
%56
8 - LİSTE
% 21
124,735
%21
3 - LİSTE
% 19
111,285
%19
2 - LİSTE
% 2
13,242
%2
0


1983 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
19,323
%49
% 48
18,991
%48
% 53
9,728
%53
% 53
12,600
%53
% 63
16,597
%63
% 46
5,231
%46
% 41
18,663
%41
% 41
7,908
%41
% 55
6,603
%55
% 54
12,145
%54
% 62
8,474
%62
% 55
24,572
%55
% 43
8,145
%43
% 49
7,304
%49
% 72
125,053
%72
% 51
5,720
%51
% 46
13,255
%46
% 58
9,163
%58

1983 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri