1983 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,13
Toplam Sandık Sayısı :
1146
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
298985
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
278441
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
262731
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
115,379
%43
3 - LİSTE
% 38
101,261
%38
2 - LİSTE
% 17
46,091
%17
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
22,352
%45
% 52
16,490
%52
% 44
9,213
%44
% 43
8,087
%43
% 45
65,158
%45

1983 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri