1983 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,63
Toplam Sandık Sayısı :
431
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
90786
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
81373
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
77097
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
31,081
%40
2 - LİSTE
% 34
26,767
%34
1 - LİSTE
% 24
19,249
%24
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
6,394
%48
% 38
9,021
%38
% 37
11,808
%37
% 48
4,277
%48

1983 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri